Strona Główna

 

W związku z wprowadzeniem okresu zawieszenia zajęć w szkole
oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID – 19.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie

w godzinach: od 7.30 do 14.00

– zapraszamy w sprawach pilnych
– zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie
– przypominamy o bezpieczeństwie (dystans, maseczki, dezynfekcja)

 

Na podstawie § 21 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) zawiadamiam, że:
od dnia 23 marca 2021 r. wprowadzam zmiany w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Milanowie polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, która będzie realizowana zgodnie z podanymi zasadami:
1. Sprawy wymagające osobistego stawienia się w szkole będą możliwe do załatwienia wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
W przypadku przebywania na terenie szkoły interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz do dezynfekcji rąk.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
2. We wszystkich sprawach prowadzonych przez szkołę należy kontaktować się z pracownikami wyłącznie telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00

 

dyrektor szkoły Michał Smoleń