Zapraszam Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r.
w godz. 16.30-17.30. Podczas konferencji chcemy przybliżyć rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Program konferencji:
16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś – profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Zajęcia rozwijające 30.04.2021 r. M. Koźmińska

Zajęcia rozwijające 23.04.2021 r. M. Koźmińska

Zajęcia rozwijające 16.04.2021 r. M. Koźmińska

Zajęcia rozwijające 09.04.2021 r. M. Koźmińska

Zajęcia rozwijające 26.03.2021 r. M. Koźmińska; Zajęcia rozwijające 26.03.2021 r. cz.2 M. Koźmińska

Zajęcia rozwijające 19.03.2021 r. M. Koźmińska

Ważne terminy zakończenia I półrocza roku szkolnego 2020/2021

– Plik – ważne terminy zakończenia 2020-21

Konkurs 1regulamin konkursu na koszyczek wielkanocny

Zaproszenie zał. nr 1 zgłoszenie do regulaminu konkursu na koszyczek wielkanocny karta zgłoszenia

zał. nr 2 zgoda do regulaminu konkursu na koszyczek wielkanocny oświadczenie nauczyciela

Zaproszenie

Konkurs 2Z literaturą wśród

Regulamin konkursu plastycznego 2021

 

Wideo – lekcje on-line – nauka zdalna – klasa III
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00
9.00
10.00 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
11.00

 

Jak uczestniczyć w videolekcjach?

  • wejdź do wiadomości na e-dzienniku
  • kliknij wysłany przez nauczyciela link
  • jeśli otwierasz link na telefonie – musisz wcześniej pobrać darmową aplikację ze sklepu – google Meet ()
  • jeśli otwierasz link w komputerze – musisz posiadać założoną pocztę na gmail – konieczne logowanie (https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/#)

PSO I etap edukacji

 

07.04.2021r. (Środa)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Wynalazek a odkrycie.

1. Zapoznajcie się z tekstem Wojciecha Mikołuszki pt. ,,Odkrycia i wynalazki” – s. 62, 63. Spróbujcie zastanowić się, co oznaczają terminy: odkrycie i wynalazek.

2. Poszukajcie w tekście postaci odkrywców, wynalazców i ich dokonań.

3. Wykonajcie ćwiczenia ze stron: 56 i 57 w kartach ćwiczeń.

4. Zapis do zeszytu: Potrzeba jest matką wynalazków.

Powiedzenie to uczy, że człowiek jest w stanie wyjść z każdej sytuacji, wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę.

5. Dodatkowo wykonajcie ćw. 18 s. 96.

6. W podręczniku na stronie 92 znajdują się informacje dotyczące Orkiestry, przeczytajcie je i wykonajcie ćw. 7 s. 87 w kartach ćwiczeń.

7. Praca w domu

Nauczę się pięknie czytać tekst ze strony 102, 103 w podręczniku pt.,, Odkrycia Cyryla”.

8. Wychowanie fizyczne

(653) Pierwsze oznaki wiosny – zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci – YouTube

9. Zajęcia komputerowe dla dwóch grup

Zakodowane_owady

Na kolejne wtorkowe zajęcia wykonajcie i wyślijcie tylko pierwszy zakodowany obrazek. 

Do jutra!

08.04.2021r. (Czwartek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Wynalazki szkodliwe dla przyrody.

1. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi wpływu niektórych wynalazków na przyrodę – podr. s.64, 65

2. Wykonajcie ćwiczenia ze strony 58, 59

3. Wyobraźcie sobie świat bez samochodów i narysujcie go na kartce z bloku – wyślijcie

4. Zajęcia wyrównawcze

Wykreślanka

Do jutra!

09.04.2021r. (Piątek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Jesteśmy wynalazcami.

1. Zapoznajcie się z inscenizacją w podręczniku s. 66 – 69 ,,Jak uratować las”

2. Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 s. 62

3. Nauczcie się czytać ,,Wynalazcy” s.110

4. Wykonajcie w zeszycie do matematyki zad. 2 s. 131

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – kilometry, metry.

5. Zróbcie zad. 1 – 6 s. 46, 47 w ćwiczeniach

Praca w domu

Zadanie 22 s. 74

6. W ramach zajęć z wychowania fizycznego wykonajcie zestaw ćwiczeń, który podałam w środę

7. Zajęcia rozwijające

Zaprojektuj własny wynalazek i narysuj go. 

Ważne!

Link do zajęć z logopedą jest na ,,Jabłuszku” w zakładce ,,logopedia”!

Do poniedziałku!

12.04.2021r.(Poniedziałek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Polscy nobliści.

1. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi sylwetki Alfreda Nobla i innych noblistów, które znajdują się w podręczniku s. 70,71

2. Wykonajcie ćwiczenia 1-5 s. 64,65 w kartach pracy

Temat z matematyki: Tona jako jednostka masy.

1. Wykonajcie ustnie zadania : 1-6 s.132 (podręcznik)

2. Wykonajcie zadania 1-6 w ćwiczeniach s. 48,49

3. Praca w domu

Zadanie 7 i 8 s. 49 (wyślijcie)

Do widzenia!

13.04.2021r.(Wtorek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Nazywamy uczucia.

1. Zapoznajcie się z tekstem w podręczniku na stronie 72,73 pt. ,,Co ja czuję” i określcie emocje i uczucia.

2. Wykonajcie ćwiczenie 1,2 s. 66

3. Przeczytajcie zagadki w podręczniku na stronie 74,75 i podajcie nazwy uczuć będących ich rozwiązaniem.

Notatka do zeszytu:

Umiejętność okazywania uczuć, rozpoznawanie emocji i uczuć innych osób mają istotne znaczenie w życiu człowieka. Każdy ma prawo do okazywania wszystkich emocji. Kiedy odczuwamy złość, a nawet wściekłość, możemy policzyć w myślach do dziesięciu, obmyć twarz zimną wodą lub opisać całe zdarzenie w pamiętniku. Warto rozmawiać o uczuciach z bliskimi osobami. Dzięki temu łatwiej jest radzić sobie z emocjami, które towarzyszą nam na co dzień.

4. Wykonajcie pozostałe ćwiczenia ze strony 66

Temat z matematyki: Rozwiązywanie zadań tekstowych – tony, kilogramy.

1. Rozwiążcie ustnie wszystkie zadania ze strony 133, a następnie w ćwiczeniach zadania ze strony 50,51

2. Na zajęcia komputerowe odkodujcie następnego owada wiosennego i mi go przyślijcie.

3. W ramach zajęć z wychowania fizycznego proponuję spacer z bliskimi lub dowolne zabawy na świeżym powietrzu.

Do jutra!

14.04.2021r.(Środa)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Radzimy sobie z uczuciami.

1. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy radzicie sobie z emocjami, spróbujcie odpowiedzieć na pytania zawarte w psychoteście – podręcznik s. 76,77

2. Wykonajcie ćwiczenie 1,2,4,5,6,7 ze strony 68,69, następnie ćwiczenie 14 s. 94

3. Nauczcie się czytać tekst ,,Radzimy sobie ze złością”- podr. s. 110

Temat z matematyki: Rozwiązywanie zadań niestandardowych.

1. Rozwiążcie ustnie zadania, które znajdują się w podręczniku na stronie 134

2. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach s. 52,53

3. Nauczcie się piosenki Prosimy was o uśmiech, słowa znajdują się w ćwiczeniach do języka polskiego na stronie 105

(3) SimaRe – „Prosimy Was o uśmiech” Instruktor Edyta Woźniak cz.2 – YouTube

4. Poruszajcie się z tajemniczą Ulą

(3) Tajemnice ula – aktywna przerwa, zabawa ruchowa, ćwiczenia dla dzieci – YouTube

Do jutra!

KOCHANI, W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE JESTEŚMY TROCHĘ DO PRZODU Z MATERIAŁEM, OD JUTRA DZIELĘ TEMATY TAK, ABY NAM WYSTARCZYŁY DO 23 KWIETNIA, CZYLI PRZEZ NASTĘPNY TYDZIEŃ. 

14.04.2021r.(Czwartek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Każdy z nas się czegoś wstydzi.

1. Zapoznajcie się z treścią opowiadania pt.,,Wstyd” w podręczniku s. 78,79 

2. Wykonajcie ćwiczenie 1,2 i 3 w ćwiczeniach s. 70, następnie ćwiczenie 15,16,17 s. 95

3. Przygotujcie na jutro 2 paski z papieru, aby można było napisać na nich zdania.

 

Temat z matematyki: Oś czasu. Pojęcie wieku.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 135 i ustnie rozwiążcie znajdujące się tam zadania. 

2. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach tylko ze strony 54, następnie zad. 26,27 s. 75

3. Wszystkie dzieci, a w szczególności te, które uczestniczą w zespole wyrównawczym powtórzą na piątek stopniowanie przymiotników.

Do piątku!

16.04.2021r.(Piątek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Zapoznanie z formą wypowiedzi- podziękowaniem. Stopniowanie przymiotników.

1. Zapoznajcie się z częściami składowymi podziękowania, które znajdują się w podręczniku na stronie 80.

2. Wykonajcie ćwiczenia na stronie 71.

3. Zaprojektujcie ozdobną kartkę i zapiszcie na niej ułożony tekst podziękowania- wyślijcie mi.

Temat z matematyki: Odczytywanie wieków i lat przedstawionych na osiach liczbowych.

1. Wykonajcie wszystkie zadania , które znajdują się w ćwiczeniach na stronie 55.

2. Zakręćcie kołem i wykonajcie ćwiczenie gimnastyczne. 

RULETKA ĆWICZEŃ – Koło fortuny (wordwall.net)

Stopniowanie przymiotników – Sortowanie według grup (wordwall.net) 

Stopniowanie przymiotników w formie gry dotyczy dzieci, które uczestniczą w zajęciach rozwijających, ale oczywiście w ramach utrwalenia zachęcam również do zabawy inne dzieci.

Miłego odpoczynku!  Widzimy się i słyszymy w poniedziałek!

19.04.2021r.(Poniedziałek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Jak wyrażamy uczucia?

1.Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst w podręczniku ,,Jak wyrażamy uczucia”?

2. Narysujcie na kartce rzecz lub sytuację, która wywołuje u was strach. Następnie przekształcie rysunek w taki sposób, aby był śmieszny lub był rozwiązaniem problemu.

3. Wykonajcie ćwiczenia ze strony 73-75 

4. Utrwalcie piosenkę ,,Prosimy was o uśmiech”

5. Zachęcam do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

PROSZĘ WAS, NIE WYKONUJCIE ZADAŃ MATEMATYCZNYCH. ZROBIMY JE WE WTOREK.

Do jutra!

20.04.2021r.(Wtorek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem upływu lat.

1. Rozwiążcie ustnie wszystkie zadania, które znajdują się w podręczniku na stronie 136.

2. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach- s. 56,57,58,59.

3. Wpiszcie nazwy instrumentów w odpowiednie miejsca diagramu- ćwiczenia do polskiego- s. 88.

4. W ramach zajęć komputerowych odkodujcie owada, który pozostał lub zróbcie zadanie 4 s. 59 w ćwiczeniach matematycznych.

5. Oderwijcie się od zajęć lekcyjnych i pobawcie się na świeżym powietrzu.

Do jutra!

 

21.04.2021r. (Środa)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Tropimy ortografię.

REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO.1 – konkurs plastyczny  „Dzieci ilustrują bajki Józefa Ignacego Kraszewskiego”

1. Zachęcam do wysłuchania bajki J. I. Kraszewskiego ,,Kwiat paproci”, która może posłużyć Wam do wykonania pracy plastycznej na konkurs.

(62) Słuchowisko – Kwiat paproci – audiobooki dla dzieci – bajki do słuchania – YouTube

2. W ramach zajęć z wychowania fizycznego proponuję wykonać poniższe ćwiczenie relaksacyjne

(62) Ćwiczenie relaksacyjne #1 – YouTube

3. Przeczytajcie wierszyki, które znajdują się w podręczniku na stronie 84,85 dotyczące zasad ortograficznych.

4. Wykonajcie w kartach ćwiczeń- 1,2,3,4,5 i 6 ćw. s. 76,77.

5. Nauczcie się wybranego wierszyka na pamięć.

Do jutra! 

22.04.2021 r.(Czwartek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Tropimy ortografię.

Bless Test – Pisownia ą oraz ę

ą,ę… – Sortowanie według grup (wordwall.net)

ortografia-ogonki-15

ortografia-ogonki-18

Powyżej umieściłam ćwiczenia i zabawy dydaktyczne, które pozwolą wam utrwalić zasady pisowni: ą, ę, om, on em, en w wyrazach. Zachęcam do ich wykonania. Uczniowie uczestniczący w zespole wyrównawczym wykonają wybraną przez siebie kartę pracy.

1. Wykonajcie pozostałe ćwiczenia ze strony 78 i 79

Do jutra!

23.04.2021r. (Piątek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Utrwalenie poznanych wiadomości

1. Jutro powtórzymy wspólnie poznany przez Was materiał

2. Zajęcia z wychowania fizycznego

(81) Lekcja 1 – Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI – YouTube

3. Zajęcia rozwijające 

Karta pracy

Do jutra!

 Konkurs na rymowankę ,,Bezpieczny pieszy”

Konkurs na rymowankę

26.04.2021r. (Poniedziałek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Namalowana historia.

1. Zapoznajcie się z treścią wiersza T. Szyma ,,Jan Matejko” podr. s. 3. Następnie odpowiedzcie ustnie na zawarte tam pytania. 

2. Przeczytajcie informacje dotyczące Konstytucji 3 Maja w podr. s. 4.

3. Obejrzyjcie  prezentację

(105) Konstytucja 3 Maja w pigułce podana – prezentacja dla dzieci – YouTube

4. Na s. 5 w Waszych podręcznikach znajduje się obraz J. Matejki ,,Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Przyjrzyjcie się i spróbujcie opisać ten obraz ustnie.

Jan Matejko

Kościuszko pod Racławicami

Hołd pruski

Bitwa pod Grunwaldem

5. Wykonajcie w kartach ćwiczeń ćw. 1, 3, 5, 6, 7, 8 s. 3-5

6. Zapoznajcie się ze schematem funkcjonowania państwa na podstawie tekstu ,,Kto sprawuje władzę w Polsce?” – podr. s. 6 i 7

Praca w domu na środę

Ćw. 2 s. 3 z kart ćwiczeń

Do jutra!

27.04.2021r. (Wtorek)

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: Namalowana historia

1. Wykonajcie ćw. 5, 6, 7, 8 s. 5 w kartach pracy

2. Otwórzcie ćwiczenia na s. 86-87, zapoznajcie się z Artykułem 68 i 70 Konstytucji, a następnie wykonajcie ćw. 2, 3 i 4

3. Nauczcie się piosenki ,,Na majówkę”, której tekst znajduje się w Waszych ćwiczeniach na s. 92

(108) Na majówkę – YouTube

Temat z matematyki: Połowa i ćwierć – figury geometryczne

1.Otwórzcie podręczniki na s. 114 i wykonajcie ustnie zad. 1 i 2, następnie zróbcie zadania w ćwiczeniach

Wychowanie fizyczne:

(108) Pogodne ćwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI – YouTube

Zajęcia komputerowe:

symbole-narodowe-kodowanie

Do jutra!

29.04.2021 r.

 

Dzień dobry dzieci!

Temat zajęć: O Syrenie warszawskiej.

1.  Wysłuchajcie poniższej legendy Artura Oppmana ,,Syrena”, a następnie przeczytajcie komiks w podręczniku na stronie 8,9

2. Wykonajcie ćwiczenia z kart ćwiczeń – s.6

3. Wykonajcie ćwiczenie 9  ze strony 78

4. Nauczcie się czytać i opowiadać legendę o syrenie

(125) SYRENA (LEGENDY WARSZAWSKIE) – Bajkowisko – bajki dla dzieci – słuchowisko (audiobook) – YouTube

4. Zajęcia wyrównawcze: poćwiczcie odmianę czasowników przez osoby

Odmiana czasownika przez osoby – Sortowanie według grup (wordwall.net)

 

Do jutra!

30.04.2021r.(Piątek)

Dzień dobry dzieci!

Temat z matematyki: Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby.

1.Przeczytajcie w podręczniku na stronie 115 co trzeba zrobić, aby obliczyć połowę i ćwierć pewnej liczby

2.Wykonajcie ustnie poniższe zadania

3. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach na stronie 6 i 7 oraz zadanie 4 s. 53

Praca w domu

Zadanie 9 s.7

4. W ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystajcie z zabaw na świeżym powietrzu

5.Dzieciom uczęszczającym na zajęcia rozwijające proponuję wykonać scenografię do legendy o syrenie zgodnie z instrukcją na stronie 7 ćwiczeń do polskiego i przynieść na kolejne zajęcia.

Przypominam, że przed nami długi weekend, więc spotykamy się dopiero we wtorek 4 maja!

Wspaniałej, słonecznej i mega udanej majówki!

Do zobaczenia!