adres: elzbietaszkola011@gmail.com

Lekcje

22.04.2021r.  Praca klasowa. Ułamki zwykłe.

 

19, 20.04.2021r.  Powtórzenie wiadomości z działu: Ułamki zwykłe

13, 15, 16.04.2021r.  Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną.

mnożenie ułamków

8, 9.04.2021r.  Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Odejmowanie ułamków

26, 29, 30.03.2021r.  Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Dodawanie ułamków

23, 25.03.2021r.  Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Rozszerzanie i skracanie ułamków

18, 19, 22.03.2021r.  Ułamki właściwe i niewłaściwe.

Ułamki właściwe i niewłaściwe

16.03.2021r.  Ułamek jako dzielenie.

12, 15.03.2021r.  Porównywanie ułamków.

porównywanie ułamków

9.03-11.03.2021r.  Ułamek jako część całości.

Ułamek jako część całości

praca domowa: zad. 1 str. 14 w ćwiczeniu


5, 8.03.2021r.  Podzielność liczb naturalnych – ćwiczenia.

2, 04.03.2021r.  Cechy podzielności liczb przez: 3 i 9.

26.02-01.03.2021r.  Cechy podzielności liczb przez: 2, 5, 10, 100 i 4

Praca domowa

zad. 1, 2, 3 str. 9 w ćwiczeniu

25.02.2021r.  Dzielniki i wielokrotności liczb

Praca domowa

zad. 1, 2, 3 str. 4, zad. 4, 5 str. 5 w ćwiczeniu


22, 23.02.2021r.  Powtórzenie wiadomości o skali, planie i diagramach.

Praca domowa

(22.02) zad. 5, 6 str. 187 z podręcznika

18, 19.02.2021r.  Zbieranie danych i przedstawianie ich na diagramach.

Praca domowa

(18.02) zad. 1 str. 107 , zad. 5 str. 109 w ćwiczeniu

(19.02)  zad. 4 str. 109 w ćwiczeniu

16.02.2021r.  Odczytywanie diagramów.

Praca domowa

(16.02) zad. 1  str. 105, zad. 2 i 3 str. 106 w ćwiczeniu

15.02.2021r.  Odczytywanie odległości z planu i mapy.

Praca domowa

(15.02) zad.  3, 4 str. 103 w ćwiczeniu

12.02.2021r.  Omówienie wyników i poprawa praca klasowa. 

11.02.2021r.  Odczytywanie odległości z planu i mapy.

Praca domowa

(11.02) zad. 1, 2 str. 102 w ćwiczeniu

8, 9.02.2021r.  Powiększanie i zmniejszanie figur.

Praca domowa

(8.02) zad. 1, 2, 3 str. 99 w ćwiczeniu

(9.02) zad. 4, 5, 6 str. 100 w ćwiczeniu

Skala


5.02.2021r.  Praca klasowa. Figury geometryczne.

2, 4.02.2021r.  Powtórzenie wiadomości. Figury geometryczne.

Praca domowa

(2.02) zad. 9, 10 str. 88, zad. 11 str. 89 w ćwiczeniu

(4.02)  zad. 13 str. 167 w podręczniku

29.01, 1.02.2021r.  Okrąg i koło.

Praca domowa

(29.01)  Zapisz w zeszycie

(1.02)  zad.1, 4 str. 96, zad. 5, 6, 7 str. 97

Przydatny link

rysowanie okręgu i koła

okrąg i koło

25, 26, 28.01.2021r.  Pole prostokąta.

Praca domowa

(25.01)  zad. 1, 2 str. 93 w ćwiczeniu

(26.01)  zad. 3 str. 93, zad. 4, 5, 6 str. 94 w ćwiczeniu

(28.01)  zad. 8, 9, 10 str. 95 w ćwiczeniu

Przydatny link

Pole prostokąta

21, 22.01.2021r.  Obwód prostokąta.

Praca domowa

(21.01)  zad. 1, 2 str. 90, zad. 3 str. 91 w ćwiczeniu

(22.01) zad. 5 str. 91, zad. 6 i 7 str. 92 w ćwiczeniu

19.01.2021r.  Poprawa pracy klasowej.

18.01.2021r.  Prostokąt – rozwiązywanie zadań.

(18.01) zad. 4 str. 86, zad. 7 i 8 str. 87 w ćwiczeniu

21, 22.12.2020r.  Prostokąt.

(21.12) zad 1, 2, 3 str. 85 w ćwiczeniu

(22.12)  ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WIGILIJNE - Szkolne Blogi

przydatne linki:

Prostokąt i kwadrat


18.12.2020r.  Praca klasowa. Działania pisemne.

Praca-klasowa-kl.-4-Działania-pisemne

15, 17.12.2020r.  Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności z działań pisemnych.

Praca domowa:

(15.12) zad. 1, 2, 3 str. 139 w podręczniku

(17.12)  zad. 7 c), d) str. 136 i zad. 12 str. 140 w podręczniku

11, 14.12.2020r.  Miary czasu.

Praca domowa:

(11.12) zad. 1, 2 str. 80 w ćwiczeniu

(14.12)  zad. 3, 4, 5, 6 str. 81 w ćwiczeniu

przydatne linki:

Miary czasu

W piątek 18.12.2020 r. praca klasowa z działań pisemnych

8, 10.12.2020r.  Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe.

Praca domowa:

(8.12)  zad. 1 str. 131 c) dokończyć, zad. 2 str. 131

(10.12)  zad, 1, 2 str. 78 w ćwiczeniu

przydatne linki:

Dzielenie przez liczby wielocyfrowe

Dzielenie przez liczby wielocyfrowe 2

7.12.2020r.  Dzielenie pisemne liczb zakończonych zerami.

Praca domowa:

zad. 1, 2 str. 76 w ćwiczeniu

przydatne linki:

Dzielenie liczb z zerami

3, 4.12.2020r.  Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

Praca domowa:

(3.12)   zad. 1 str. 73 w ćwiczeniu

(4.12) zad. 2 i 3 str. 74 w ćwiczeniu

przydatne linki:

Dzielenie pisemne

1.12.2020r.  Dzielenie z resztą.

Praca domowa:

zad. 1 i 2 str. 72 i zad. 5 str. 73 w ćwiczeniu

przydatne linki:

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

27, 30.11.2020r.  Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych.

Praca domowa:

(27.11)  zad. 1 str. 70 w ćwiczeniu

(30.11)  zad. 2, 3 i 4 str. 71

przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=038FjpkA3p8

26.11.2020r.  Mnożenie pisemne liczb zakończonych zerem.

Praca domowa:

zad. 1, 2, 3 str. 69 w ćwiczeniu

przydatne linki:

mnożenie pisemne liczb z zerami

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami

23, 24.11.2020r.  Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

Praca domowa:

(23.11)  zad. 1/68 w ćwiczeniu

(24.11)  „Sprawdź się!” zad.1, 2, 3, 4 i 5 str. 115 w podręczniku

przydatny link:

https://www.youtube.com/watch?v=U8IYJpY_CMY

17, 19, 20.11.2020r.  Odejmowanie liczb sposobem pisemnym

Praca domowa

(17.11)  zad. 1 a) , b) str. 64 w zeszycie ćwiczeń

(19.11)  zad. 1 c), d) str. 64,  zad.2 i 3 str. 65 w zeszycie ćwiczeń

dla chętnych zad. 5 str.65

(20.11)  zad. 7, 8, 9, 10 str. 66 w zeszycie ćwiczeń

Linki:

Odejmowanie pisemne do 200

Odejmowanie pisemne – przykłady

Odejmowanie pisemne – przykłady

16.11.2020r.  Dodawanie liczb sposobem pisemnym

Praca domowa: zad 1 a), b) str. 105 z podręcznika

13.11.2020r.  Dodawanie liczb sposobem pisemnym

12.11.2020r.  Rzymski system zapisywania liczb

10.11.2020r.  Dziesiątkowy system pozycyjny


9.11.2020r.  Powtorzenie-wiadomosci-figury-geometryczne

kl_4_Kartkowka

6.11.2020r.  Powtórzenie wiadomości – figury geometryczne

5.11.2020r.  Proste prostopadłe i proste równoległe

3.11.2020r.  Proste prostopadłe i proste równoległe  – dokument do pobrania

30.10.2020r.  Mierzenie kątów  – dokument do pobrania

29.10.2020r.  Mierzenie kątów  – dokument do pobrania

27.10.2020r.  Kąty. Rodzaje kątów  – dokument do pobrania

26.10.2020r. Mierzenie odcinków– dokument do pobrania


Ocenianie na lekcjach matematyki

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

Wymagania edukacyjne

Kryteria wymagań klasa IV