Klasa 5 – Biologia

Link do lekcji zdalnych taki sam jak poprzednio /ssc-mxgx-jbg?authuser=0&hl=pl

Link do lekcji biologii na środę 3 listopada godz. 9.00  /ssc-mxgx-jbg?authuser=0&hl=pl

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania             biologii  w klasie V