Informacja Księdza Proboszcza do kandydatów do bierzmowania.

           Proszę nauczyć się treści zawartych w katechizmie (całym).