Klasa2 – wych. fiz.


Drodzy uczniowie klasy II.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mam dla was proste zadanie. Codziennie zanotujcie jaką aktywność tego dnia wykonywaliście. Można rowijać przykładowe zajęcia lub wpisywać własne. Sami oceniajcie czy to była duża czy mała aktywność. Porozmawiamy o waszych osiągnięciach w styczniu. Róbcie dokładne notatki (najlepiej jedna strona w zeszycie 16 kartkowym – minimum 3 lekcje w tygodniu – ale cóż to za ilość, najlepsi uczniowie ćwiczą i ruszają się codziennie).
Pamiętajcie o:
– bezpieczeństwie (niech dorosły ma na was oko, dookoła miejsca ćwiczeń nie ma ostrych i niebezpiecznych rzeczy)
– najlepiej ćwiczyć na podwórku – przecież nie mieszkamy w mieście 🙂
– spędzajcie przed komputerem mniej czasu
– pamiętajcie o higienie osobistej – mycie rąk, czyste ubranie, suche skarpetki
– pamiętajcie, że cukier jest wszędzie – lepsze będą naturalne soki, owoce i warzywa
– na podwórko wychodzimy odpowiednio ubrani
Mam nadzieję, że szybko się spotkamy na WF w szkole
– postaram się raz w tygodniu spotkać z wami na Wideo jeśli nie będziecie zmęczeni pracą przy komputerach.
przykładowa tabelka w zeszycie
poniedziałek – ……………..

zabawa z psem

15 minut

środa – ……………..

rzucanie piłką do celu

20 minut

czwartek ……………..

jazda na rowerze z tatą

30 minut

i spacer z mamą 20 min.

 

poniedziałek ……………..

gra w piłkę nożną

30 minut

 

Przykładowe ćwiczenia do wykonania w domu:
  1. Trening i gimnastyka – https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ
  2. Rozgrzewka i kilka ćwiczeń z miotłą – https://www.youtube.com/watch?v=TymplLnUEcg
  3. Rozgrzewka i kilka ćwiczeń ze skarpetkami – https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI

1. Siła i sprawność z rodzicami i w parach – https://www.youtube.com/watch?v=tJhmUawhHbA
2. Proste ćwiczenia gimnastyczne – https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
3. Ćwiczenia na kręgosłup – https://www.youtube.com/watch?v=qbEGICOIuFQ

1. Rzut do celu (skarpetki) – https://www.youtube.com/watch?v=CzG09ZIMkeA
3. Zabawy z chusteczką – https://www.youtube.com/watch?v=szXG_BBtdLM
4. Ćwiczenia równowagi – https://www.youtube.com/watch?v=B9-NFjLmf0o


2. Prawidłowa postawa ciała – https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
3. Rytmika i taniec na wesoło – https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

2. Doskonalimy zręczność, szybkość i poczucie równowagi – https://www.youtube.com/watch?v=FAv2HEpsu-8
        – pamiętajcie o bezpieczeństwie

Informacja nauczyciela o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
Kliknij dokument w PDF – wymagania i ocenianie kl-1do3