Informacje o:

  1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających ze zrealizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  4. Zasady oceniania -informatyka klasy IV-VIII

Temat1 Nauka szybkiego pisania 30.10.2020

Temat2: Układ klawiatury i  palców 06.11.2020

Temat 3 Pilnuj lekcji! 13.11.2020

Temat4: Autoportret 20.11.2020

Temat 5:Pokaż, jaki jesteś 27.11.2020

Temat 6: Godzina kodowania 11.12.2020

Scratch – Imagine, Program, Share (mit.edu)

Temat7: Duszki, bloki i skrypty 18.12.2020


Temat 8: Rysuj z mruczkiem 22.01.2021

Temat 9: Pawie oczko 29.01.2021

Temat 10: Sprawdź słówko 5.02.2021

Temat 11: Powtórzenie wiadomości z programowania w Scratchu

Temat12: Sprawdzian w scratchu  19.02.2021

Przygotuj się do pracy i zaloguj się do programu Scratch lub otwórz program  scratch.mit.edu 

Stwórz/Plik/Nowy


LEKCJE Z ARKUSZEM

Temat: 13 Liczby w komórkach 26.02.2021

Plan lekcji

Temat 14: Kolorowe słupki 5.03.2021

Pierwsze wykresy w arkuszu – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

Temat 15: A Ty rośniesz 12.03.2021

Temat 16: Matematyka z komputerem 19.03.2021

Czym jest metoda bezwzrokowego pisania?

Temat 17: Czy potrafisz pisać? 26.03.2021

Temat 18 – 19: Matematyka z komputerem 9.04.2021 15.04.2021

Ćwiczenia z zabawy z arkuszem należy udostępnić nauczycielowi

Temat 20 -21: O czym mówią dane 23.04.2021 30.04.2021

Tym razem będziemy sortować dane w arkuszu. Poznamy sposób sortowania danych w arkuszu, będziemy analizować dane i tworzyć wykresy.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N1Da3FvC4X243utGxjfWVluuiwkmZ3MjCj0md6iB0Tc/edit?usp=sharing

Temat 22: Zabawy w arkuszu 7.05.2021

Lekcja 23: Język polski w Internecie 14.05.2021

  • kopiowanie tekstu i ilustracji ze stron WWW i wstawianie je do dokumentu,
  • wykorzystywanie tekstu bez formatowania pochodzącego ze stron WWW,
  • postępowanie z fragmentami utworów objętych prawami autorskimi.

POSZUKAJ LEKTURY W SIECI

Poszukiwania Pana Kleksa w sieci.

AUTORZY I ŹRÓDŁA

Jeżeli w swoim dokumencie chcesz zamieścić teksty lub ilustracje cudzego autorstwa, musisz podać wszystkie informacje na temat źródła ich pochodzenia. Nie możesz podpisać ich własnym imieniem – byłoby to niezgodne z prawem autorskim. Zawsze trzeba podać nazwisko autora tekstu, ilustracji czy zdjęcia. Opis w twoim dokumencie może wyglądać tak:

Tekst: Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa
Ilustracja: Bronisław Wilkoszewski
Opracowała: XXXX klasa 4