Klasa4-muzyka

Informacje o:

 1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających ze zrealizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
 4. Rok szkolny 2021/2022
 5. WYMAGANIA EDUKACYJNE- MUZYKA 4-7-MILANÓW

Link do lekcji 

https://meet.google.com/mwu-cunh-yhm

 

Temat 1: W OCZEKIWANIU NA ŚWIĄTECZNEWIECZORY. Regionalne tradycje świąteczne. 22.12.2021

Boże Narodzenie kl 4

Temt2: POLONEZA CZAS ZACZĄĆ. Polonez – muzyka ludowa 05.01.2022

Cechy charakterystycznych poloneza

 • dawna nazwa: chodzony
 • charakter: uroczysty
 • pochodzenie: Polska
 • forma – trzyczęściowa
 • układ rytmiczny
 • Polonez jest tańcem zespołowym. Ma charakter uroczysty. Tańczony dostojnie krokiem posuwistym i płynnym. Krok taneczny rozpoczyna się od lekkiego ugięcia nogi w kolanie a następnie wysunięcia drugiej nogi i wykonania dwu kroków do przodu. Mimo że jest tańcem raczej wolnym, to jednak bardzo urozmaiconym poprzez zmienność figur. Najbardziej charakterystyczne figury w Polonezie to ustawienie czwórkami, taniec w kole, korowód, wąż, spirala, mijanka oraz tunel.
 • Tancerze ubrani są w stroje wieczorowe, a podczas występów scenicznych w stroje nawiązujące do epoki, z której taniec ten pochodzi a więc stroje szlacheckie lub z okresu Księstwa Warszawskiego.