Klasa5 – wf

 


Drodzy uczniowie klasy V.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mam dla was proste zadanie. Codziennie zanotujcie jaką aktywność tego dnia wykonywaliście. Można rowijać przykładowe zajęcia lub wpisywać własne. Sami oceniajcie czy to była duża czy mała aktywność. Porozmawiamy o waszych osiągnięciach w styczniu. Róbcie dokładne notatki (najlepiej jedna strona w zeszycie 16 kartkowym – minimum 4 lekcje w tygodniu).
przykładowa tabelka w zeszycie
poniedziałek – 26.10.20

zabawa z psem

15 minut

środa – 28.10.20

rzucanie piłką do celu

20 minut

czwartek 29.10.20

jazda na rowerze z tatą

30 minut

i spacer z mamą 20 min.

 

piątek 30.10.20

gra w piłkę nożną

30 minut

 

poniedziałek – 2.11.20

skoki w dal i brzuszki

15 minut

inne ćwiczenia

lub ulubione powtarzane

często

itd. itd.
NOWE- 15.03.2021
  1. Trening i gimnastyka – https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ
  2. Rozgrzewka i kilka ćwiczeń z miotłą – https://www.youtube.com/watch?v=TymplLnUEcg
  3. Rozgrzewka i kilka ćwiczeń ze skarpetkami – https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI

Przykładowe ćwiczenia do wykonania w domu:
1. Siła i sprawność z rodzicami i w parach – https://www.youtube.com/watch?v=tJhmUawhHbA
2. Proste ćwiczenia gimnastyczne – https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
3. Ćwiczenia na kręgosłup – https://www.youtube.com/watch?v=qbEGICOIuFQ

Przykładowe ćwiczenia do wykonania w domu:
1. Rzut do celu (skarpetki) – https://www.youtube.com/watch?v=CzG09ZIMkeA
3. Zabawy z chusteczką – https://www.youtube.com/watch?v=szXG_BBtdLM
4. Ćwiczenia równowagi – https://www.youtube.com/watch?v=B9-NFjLmf0o


2. Aktywność fizyczna jest ważna – https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
3. Kilka słów o zdrowym pokarmie – https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY

2. Doskonalimy zręczność, szybkość i poczucie równowagi – https://www.youtube.com/watch?v=FAv2HEpsu-8
        – pamiętajcie o bezpieczeństwie.
4. Aktywność fizyczna jest ważna – https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

6. Gimnastyka i rozgrzewka. https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

Informacja nauczyciela o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
pobierz w PDF – wymagania i ocenianie kl-4
                                – wymagania klasa V 2021-22