Klasa7b-religia

Konkurs biblijny

VI Diecezjalny Konkurs Biblijny

Z UDZIAŁEM UCZNIÓW

SIÓDMYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

objęty Honorowym Patronatem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Hasło konkursu

SPOTKANIA  Z  JEZUSEM W EWANGELII WG  ŚW. MARKA

 Cele konkursu

 zachęcenie uczniów do indywidualnej i rodzinnej lektury Pisma świętego oraz rozwijanie zainteresowań tekstami biblijnymi,

 odkrywanie zbawczej obecności Chrystusa w Ewangelii wg św. Marka,

 wspomaganie ucznia w rozwijaniu własnej odpowiedzialności za rozpoznawanie Jezusa i podążanie według Jego wskazań,

 doświadczanie obecności Żywego Słowa—spotkania z Jezusem na kartach Ewangelii,

 odkrywanie historii własnego życia świetle Ewangelii,

 promowanie osiągnięć uczniów, katechetów, szkół, parafii, diecezji.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu

 nauczyciele religii siódmych klas szkoły podstawowej na terenie Diecezji Siedleckiej.

Etap i termin konkursu (JEDEN ETAP W FORMIE PISEMNEJ)

Szkolny03.03.2022 r. (ogłoszenie wyników: do 07.03.2022 r.)

 Lektura obowiązkowa

Ewangelia wg św. Marka w: Biblia Tysiąclecia. Wydanie IV. Wstęp do Ewangelii (bez przypisów).

 Nagrody

 organizator konkursu zapewnia nagrodę i list gratulacyjny dla jednego ucznia ze szkoły za zajecie pierwsze miejsca,

 katecheta ucznia otrzyma imienne podziękowanie.